Princip for Åbent Hus

1 Formål

Ulfborg Skole ønsker et godt samarbejde mellem skole og hjem, og personalet er meget glad for forældrehjælp til forskellige projekter. Nedenstående princip skal medvirke til, at alle skal føle sig trygge, også når der er andre end børn og undervisere i lokalerne.

2 Gyldighed

Princippet gælder for samtlige klasser på Ulfborg Skole.

3 Åbent Hus på Ulfborg Skole

På Ulfborg Skole er der Åbent Hus 4 gange årligt.

Datoerne annonceres på skolens hjemmeside.

Hvis forældre er forhindrede disse dage, er de meget velkomne på andre dage, men vi beder om, at:

  • der tages kontakt til klasselæreren i så god tid, at de øvrige lærere kan orienteres
  • at man respekterer, hvis datoen er dårlig valgt, så man bliver bedt om at komme en anden dag
  • at man husker, at man er der for at opleve, hvordan ens eget barn har det i timerne – og ikke som observatør på andre forældres børn. Hvis der er noget, der bekymrer en – også i forhold til andre forældres børn, bør man gå til forældrene, klasselærer, faglærere eller ledelsen

I forbindelse med Åbent Hus er forældrene også omfattet af de for eleverne gældende retningslinjer for brug af mobiltelefoner.

Rygning er ikke tilladt.

Godkendt af skolebestyrelsen den 4. december 2018.