Princip for deltagere ved ansættelse af
medarbejdere

Ved ansættelse af lærere, pædagoger, vikarer mm, deltager 1-2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Ved ansættelse af en afdelingsleder eller en skoleleder er hele skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget.

Derudover deltager forvaltningschefen eller dennes stedforstæder.

Ved ansættelse af en leder i SFH’en er hele skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget.

Ved afskedigelser deltager der ikke repræsentanter fra skolebestyrelsen.

Godkendt af skolebestyrelsen den 24. oktober 2018.