Princip for cykling i skoletiden

Formål: at skabe sikkerhed når eleverne færdes i trafikken.

0.-4. klasse:

  • Alle anvender hjelm og vest.
  • Ruten skal være på cykelsti.

5.-9. klasse:

  • Alle anvender hjelm og vest.
  • Ruten kan være delvis uden cykelsti.

Hvis SFO'en ønsker at cykle med børn i SFO-tiden, indhentes der samtykke over AULA ved forældrene efter behov.

Skolen har refleksveste til udlån.

Generelt er der en forventning om, at eleverne gennemfører prøverne fra Rådet for sikker trafik på www.sikkertrafik.dk

Godkendt af skolebestyrelsen den 9. marts 2022