​Princip for elevsamtaler i udskolingen

Hvornår

  • Afholdes én gang årligt i starten af skoleåret (fordelt over to dage)
  • Varighed 20–30 minutter afhængigt af muligheder i forhold til skemaet

Hvordan

  • Eleverne møder ind på skolen enkeltvis til samtalen
  • Den resterende tid (de to dage) arbejder eleverne derhjemme. Tiden bruges til fordybelse i et fagligt emne/område
  • Lærerne sørger for materialer til fordybelsesarbejdet og sørger for efterbehandling

Mål

  • At klasselæreren kan opnå fordybelse i samtalen med den enkelte elev i forhold til elevernes individuelle målsætninger – fagligt såvel som socialt
  • At klasselæreren får en basisviden om den enkelte elev inden den første skole-hjem samtale
  • At eleverne har tid til at fordybe sig i et fagligt emne/område
  • At eleverne øver sig i at arbejde selvstændigt og uden direkte voksenvejledning

Godkendt 10.06.2015.