​Princip for klassedannelse

Dannelse af børnehaveklasser

I foråret afholdes der fælles samtaler om de børn, der skal begynde i skolen efter sommerferien. I samtalerne deltager forældre, børnehaven, skolen og SFH. I tilfælde af, at der skal dannes flere klasser, er det en mulighed at der i en periode dannes to hold, hvilket giver mulighed for at justere ift. elevsammensætningen. Klasser og hold dannes på baggrund af overleveringen fra børnehaverne, samt SFH’ens kendskab til eleverne fra Maj-gruppen.

Dannelse af klasser efter 7. klasse sammen med Vemb Skole og Staby Skole

I foråret afholdes der fælles møde mellem klasselærerne fra de berørte klasser samt afdelingslederen for udskolingen. På mødes drøftes eleverne. Der foretages klassedannelse ud fra elevernes ressourcer og styrkesider,
således at klasserne sammensættes så harmonisk og kompetent som muligt såvel fagligt, personligt og socialt.

Dannelse – sammenlægning af klasser – i overbygningen

Ved evt. sammenlægning af klasser i overbygningen sker dette i samarbejde mellem klasselærerne og skolens ledelse. Det overvejes nøje, hvilke klasser der bør videreføres, ligesom fordelingen af elever drøftes nøje med henblik på at sammensætte klasser med gode faglige, personlige og sociale kompetencer.

Deling af klasser i øvrigt

I tilfælde af klassedeling, foretages klassedannelsen i forbindelse med skoleårets start. Klassedannelsen foretages af klasseteamet i samarbejde med skolens ledelse. Der tilstræbes klassedannelse, så alle elever vil komme i klasse med nogle af de elever, de har haft mest at gøre med, ligesom det tilstræbes at de nydannede klasser sammensættes så harmonisk som muligt med skyldig hensyntagen til elevernes forskellige styrkeområder.

Godkendt af skolebestyrelsen den 24. oktober 2018.