Princip for lejrskoler og skolerejser

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole vægter lejrskoler og skolerejser højt i forbindelse med at styrke klassernes  faglige niveau såvel som sociale liv.

Derfor ønsker skolebestyrelsen, at der så vidt muligt etableres lejrskole i 7. klasse og for de nydannende 8. klasser samt skolerejse i 9. klasse hvert år.

Dette ønske skal derfor hvert år indgå i drøftelserne sammen med skoleårets planlægning og beslutning om fordeling af ressourcer både økonomisk og timemæssigt. Kan ønsket ikke opfyldes, meddeler skolebestyrelsen forældrene det.

Principper for lejrskoler og skolerejser:

  • Eleverne i 7. klasse skal have mulighed for at komme på lejrskole 5 dage fra mandag til fredag.
  • Skolen betaler grundudgifterne til afviklingen af lejrskolen - ca. 1.000 kroner pr. elev.
  • Eleverne betaler madpenge, der pt. udgør 120 kroner pr. døgn svarende til 600 kroner.
  • Det er lærerne, der har ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af turen.
  • Lærerne kan ansøge skolebestyrelsen om, at lejrskolen kan afvikles et andet sted end på Bornholm.
  • Det er ikke muligt for forældre at deltage i de af skolen planlagte lejrskoler og skolerejser.

Lejrskoler og skolerejser har et fagfagligt fokus. Det forventes derfor, at de elever fra styrkeklasserne, som deltager i lejrskole/skolerejser, er inkluderede i de relevante fag.

Skulle der opstå forhold på skolen, i lokalområdet, regionalt eller nationalt, der vanskeliggør/umuliggør en lejrtur/skolerejse, er det skolen i samarbejde med skolebestyrelsen, der træffer afgørelse om en evt. aflysning af turen.

Godkendt af skolebestyrelsen den 27. oktober 2021.