Princip for lejrskoler og skolerejser

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole vægter lejrskoler og/eller skolerejser højt også i forbindelse med at styrke klassernes sociale liv.

Derfor ønsker skolebestyrelsen, at der så vidt muligt etableres lejrskole i 6. eller 7. klasse og for de nydannende 8. klasser, samt skolerejse i 9. klasse hvert år.

Dette ønske skal derfor hvert år indgå i drøftelserne sammen med skoleårets planlægning og beslutning om fordeling af ressourcer både økonomisk og timemæssigt. Kan ønsket ikke opfyldes, meddeler skolebestyrelsen
forældrene det.

Principper for lejrskole:

  • Eleverne i 6. eller 7. klasse skal have mulighed for at komme på lejrskole 5 dage fra mandag til fredag.
  • Skolen betaler grundudgifterne til afviklingen af lejrskolen ca. 1.000 kroner pr. elev.
  • Eleverne betaler madpenge, der pt. udgør 120 kroner pr. døgn svarende til 600 kroner.
  • Hvis der er ønsker om at arrangere oplevelser eller ture, der ligger ud over det, som skolen tilbyder, har klasserne mulighed for selv at spare op hertil.
  • Det er lærerne, der har ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af turen.
  • Lærerne kan ansøge skolebestyrelsen om, at lejrskolen kan afvikles et andet sted end på Bornholm.
  • Det er ikke muligt for forældre at deltage i de af skolen planlagte lejrskoler og skolerejser.

Skolerejsen i 9. klasse har primært et fagfagligt fokus. Det forventes at de elever fra styrkeklasserne som deltager i skolerejsen er inkluderede i de relevante fag.

Godkendt af skolebestyrelsen den 23. maj 2019.