Principper for mobiltelefoner og computere

Computere, tablets og mobiltelefoner er fantastiske opfindelser, der på mange måder bidrager positivt til vores liv. Mulighederne er uendelige, og underholdningsværdien er stor. Men netop de mange muligheder og underholdningsværdien er det, der også kan blive problematisk, når computere, tablets og især mobiltelefoner forstyrrer eleverne, lærerne og undervisningen på skolen. Vi har indført disse regler for at hjælpe lærerne og især eleverne med at styre gennem den moderne teknologis negative konsekvenser.

Mobiltelefoner

Indskolingen (0. - 2. klasse)

Der er ingen grund til at elever i indskolingen medbringer mobiltelefoner. De bør derfor efterlades derhjemme. Hvis eleverne alligevel har mobiltelefoner med, så gælder de samme regler som for 3. – 6. klasse.

Mellemtrinnet (3. - 6. klasse)

Eleverne kan medbringe mobiltelefoner, og de skal afleveres om morgenen i en opbevaringsboks, der efterfølgende låses inde. Eleverne får udleveret mobiltelefonerne, når skoledagen er afsluttet.

Udskolingen (7. - 9. klasse)

Eleverne kan medbringe mobiltelefoner. Mobiltelefonerne skal afleveres i starten af timen i opbevaringsboksen. Mobiltelefonerne kan hentes igen, efter at skoledagen er afsluttet. Eleverne i udskolingen må have deres mobiltelefoner fra spisepausen og resten af dagen.

Undtagelser

I tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt at kunne få fat på en elev på et hvilket som helst tidspunkt (som f.eks. ved sygdom eller andre akutte forhold), kan der af lærerne gives tilladelse til, at eleven kan have sin tændte mobiltelefon på sig i timerne og i frikvartererne.

Computere

Eleverne får stillet en computer til rådighed af skolen. Den udleverede computer må betragtes som eleverne egen. Derfor må der installeres egne programmer på. Hvis computeren efterfølgende ikke kan anvendes til skolebrug nulstilles computeren. Ingen klistermærker på computeren. Computere og tablets skal udelukkende bruges som arbejdsredskab til undervisningsopgaver, og må ikke anvendes til spil o. lign i skoletiden.

Det er læreren, som har ansvaret for klassen, og hvordan computere og bruges i klassen. Læreren kan derfor kræve computeren lukket eller slukket til enhver tid, når det er lærerens skøn, at det er påkrævet.
På Ulfborg skole ønsker vi følgende fælles retningslinjer som gælder alle elever:

  • Ingen klistermærker på computeren.
  • 0.-3. klasse opbevarer computer på skolen.
  • 4.-9. klasse tager computeren med hjem og medbringer opladet.
  • Den udleverede computer er et arbejdsredskab og skal medbringes og anvendes til undervisningsbrug.
  • Computeren skal være opladet til undervisningen.
  • Computeren skal være klappet sammen når timerne starter og når den ikke er i brug.
  • Eleverne benytter kun den af skolen udleverede computer.
  • Mad og drikke holdes væk fra computeren.
  • I skoletiden bruges computeren kun til undervisningsbrug.
  • Computeren skal transporteres sikkert.

Generelt

Mobiler, tablets og computere kan inddrages i undervisningen, når lærerne vurderer, at de kan bidrage positivt til elevernes læring. I skolen er computere arbejdsredskaber, der skal hjælpe eleverne i undervisningen og ikke forstyrre læringen. Hvis en elev har brug for at ringe hjem, kan eleven låne telefonen på kontoret.

Godkendt af skolebestyrelsen den 4. december 2018.