Princip for sponsorater mv.

1. Formål

At åbne mulighed for at tilføre Ulfborg Skole yderligere ressourcer i form af sponsorater, legater, gaver eller materialer til forbedring af undervisningsmulighederne.

2. Gyldighed

Gælder for Ulfborg Skoles samlede virke.

3. Princip for modtagelse af sponsorater mv.

  • Økonomisk støtte kan ydes til skolen af fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.
  • Støtte kan ydes til ethvert formål, som er foreneligt med folkeskolens formål og de af skolebestyrelsens fastsatte principper for Ulfborg Skole.
  • Vi afviser sponsorer, der betinger sig, at de får indflydelse på eller bestemmelse over den aktivitet m.v., som sponsor ønsker at støtte.
  • Sponsorstøtten må ikke opfordre elever, personale og forældre til at købe eller anvende sponsors produkter.
  • Sponsor kan få sit navn markeret i form af navnemærke, navneplade, optagelse i aktivitetsprogram eller lignende tilpasset i rimelig størrelse og udformning.
  • Sponsorstøtten må ikke omfatte reklame eller information om tobaksvarer, spiritus, vin, øl eller lignende.

4. Ansvar for princip

Princippet administreres af skolens ledelse. Tvivls- eller fortolkningsspørgsmål forelægges skolebestyrelsen.

Godkendt af skolebestyrelsen den 24. oktober 2018.