Trivselsråd

Hver klasse vælger en trivselsgruppe blandt klassens forældre. Trivselsgruppen samarbejder med klasselæreren omkring klassens aktiviteter i skoleåret. En forældre fra gruppen vælges som medlem i trivselsrådet. Se principper for trivselsråd og gruppe.

To gang årligt indkaldes trivselsråds medlemmer fra alle klasser til møde med medlemmer af skolebestyrelsen, samt en ledelsesrepræsentant. Her drøftes fælles opgaver, hvor der er fokus på børnenes trivsel.

Principper

Principper for trivselsråd og trivselsgruppe.

Principper for trivselsråd og -gruppe