Årshjul for forældreopgaver

Alle klasser:

  • Trivselsgrupperne arrangerer trivselsrelaterede arrangementer i løbet af skoleåret.
  • Der er valg til trivselsgrupperne ved det store forældremøde i august/september. 7. kl. har valgt repræsentanter ved et trivselsmøde med Staby og Vemb i foråret. Se principper for trivselsgruppe/råd
  • Dagen efter skolefesten er der affaldsindsamling i samarbejde med Borgerforeningen, Tvind og Staby efterskole. Skolen koordinerer, men der ønskes mange frivillige til at hjælpe.
  • Trivselsgruppen har til ansvaret at koordinere i samarbejde med klasselæreren, at nye familier får en god modtagelse i klasserne.
  • Oprydningsopgaven efter Ulfborg Marked kan ikke pålægges nogen klasser fra skolens side, men det står enhver klasse frit for at henvende sig til markedsudvalget, hvis man gerne vil varetage opgaven.

0. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Optræder ved skolefesten - skolen arrangerer.

1. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Optræder ved skolefesten - skolen arrangerer. Besøg af forældrebackup ved
forældremøde i foråret. Klasselærer tager kontakt.

Forældreopgaver: Bage kage til SFO's julemarked. SFO personale kontakter forældregruppen. 

2. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Optræder ved skolefesten - skolen arrangerer.

Forældreopgaver: Bage fastelavnsboller til fastelavnsfesten – ca. 150 boller. Afleveres i køkkenet i SFO, om morgenen før fastelavnsfesten. Klasselæreren fordeler opgaver.

3. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Bod ved skolefesten. Sælger slik – 5 kr. pr. pose.

Forældreopgaver: Bager til skolefesten, ca. 20 bradepandekager. Trivselsgruppen koordinerer kaffebrygning, opstilling af borde til salg af kager, plan for salg af kager, oprydning af kagebordene.

4. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Bod ved skolefesten. Sælger sodavand i glas. Evt. vand i små flasker.

5. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Bod ved skolefesten. Aktivitet f.eks. bowling – fiskedam.

6. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Mulighed for besøg af forældreback up i foråret. Klasselæreren kontakter
forældrebackuperne i Holstebro Kommune. Oplysninger findes på Holstebro Kommunes hjemmeside –
søg på forældrebackup. Luciaoptog. Børnene spiller skuespil til skolefesten.

Forældreopgaver: (vask og stryg). Klasselæreren koordinerer hjælp til forskellige opgaver i forbindelse med
skuespillet (scene sættes op og tages ned – kostumer – sminkning). Trivselsgruppen arrangerer i løbet af 6.
kl. turen til Bornholm i samarbejde med klasselæreren.

7. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Bornholm turen i september. Blå mandag. Trivselsdag sammen med Staby og
Vemb, børn og forældre.

Forældreopgaver: Fortsat samarbejde om turen til Bornholm. Trivselsgruppen arrangerer dagen sammen med børnene. Trivselsgruppen inviterer og arrangerer en eftermiddag/aften for Vemb og Staby skoles kommende 8. klasses elever. 8. kl. sælger vafler til Ulfborg marked, hvor overskuddet går til klassekassen. Der er en drejebog for vaffelboden, som ligger ved den klasse, der havde opgaven det tidligere år. 

8. kl.

Klasseaktiviteter (orientering): Vaffelbod ved Ulfborg marked.

Forældreopgaver: Trivselsgruppen koordinerer vaffelboden og bemandingen. Oprydning af vaffelboden og
omgivelserne. Overskuddet fra vaffelboden ligger på omkring 10.000 kr. Arrangerer fester for udskolingselever
sammen med trivselsgruppen i 9. kl.

9. kl.

Forældreopgaver: Arrangerer fest for udskolingselever sammen med trivselsgruppen i 8. kl. A-fest kan foregå på skolen. Andre fester skal foregå uden for skolens område. Vigtigt at alle bliver inviteret til festerne.