Principper for trivselsråd og gruppe

Trivselsgruppe

Trivselsgruppen består af minimum 4 medlemmer pr. årgang, hvoraf 2 udskiftes hvert år. Der er valg ved
det første forældremøde i august/september. Af de 4 medlemmer vælges en person som repræsentant i
trivselsrådet. Klasselæreren giver kontoret besked om medlemmernes navne.

Ved det store forældremøde træffes der beslutning om, hvordan der generes økonomi til forskelige
kommende arrangementer for klassen. Dette besluttes ved en demokratisk proces imellem forældrene.

Trivselsgruppen i 7. kl. tager kontakt til 7. klasserne i Vemb og Staby, for allerede i 7. kl. at skabe en fælles
kultur for den kommende 8. klasses trivsel. Ved et samlet forældremøde i slutningen af 7. klasse, for alle
skoler, vælges medlemmer til trivselsråd og gruppe. Der skal være medlemmer fra alle skoler.

Trivselsgruppen kan mødes med klasselærer/pædagog i starten af skoleåret, hvor der koordineres
arrangementer. Fokus skal være, hvilke områder der skal styrkes i de enkelte klasser.

Hvis trivselsgruppen observerer, at enkelte elever gentagne gange er fraværende ved et
klassearrangement, orienteres klasselæreren/pædagogen. Arrangementer skal lægges på skolens
kalender, klasselærer/pædagog kontaktes med oplysningerne.

Trivselsgruppen skal have fokus på, at få nye familier i klassen med til klassearrangementer og generelt
med i klassens sammenhold. Trivselsgruppen koordinerer en kontaktperson fra forældregruppen, til at
være ”mentor” for den nye familie.

Trivselsgruppen skal bruge Forældreintra til kommunikation om arrangementer i klasserne.

Trivselsgruppen kan låne lokale på skolen til arrangementer. Serviceleder Jørgen Lykke på tlf. nr 9611 5505
skal kontaktes for at få udleveret en nøgle, der aftales hvornår og hvordan nøglen afleveres følgende dag.
Lånerne underskriver en kontrakt, hvori der er beskrevet, hvordan lokalerne skal afleveres. Hvis skolen skal
bestille ekstra rengøring, vil dette blive trukket på klassens konto.

Trivselsråd

I trivselsrådet sidder 1 medlem fra hver klasse, 2 medlemmer fra skolebestyrelsen og en ledelsesrepræsentant. Hvis trivselsgruppen ønsker, at flere deltager i rådsarbejdet er dette tilladt.

Der indkaldes til et råds møde 1-2 gange årligt, en gang i efteråret og evt. en gang sidst på foråret.

Trivselsrådets opgave er at inspirere hinanden på tværs af klasser, til udvikling af forskellige arrangementer
for klasserne.

At skabe kontakt mellem skolebestyrelsen og forældrene, så skolebestyrelsen får en fornemmelse af, hvad
der rører sig i klasserne.

At der bliver større kendskab til hinanden på tværs af klasserne.

Trivselsrådet skal kommunikere videre til trivselsgruppen, om rådets arbejde.

4. december 2018
Godkendt af skolebestyrelsen.