Pædagogiske grundlag

Inklusion

Der er opmærksomhed på, at alle børn har mulighed for at deltage i aktiviteter i almen SFO/klub. Der arrangeres legeaftaler der både foregår i Mormor og SFO, hvor børnene guides i at styrke de sociale relationer.

Bevægelse

Der er særlig fokus på motorik og bevægelse, gennem aktiviteter, hvor vi udfordrer og styrker børnenes fysiske og sociale forståelse. Vi benytter det store udeområde med stadion, tarzanbane, multibaner, klatreborg, bakke, hængekøjer, gynger, køretøjer, koldbøttestativer, spinnere, basketballbane, træer mv.

Indendørs benyttes gymnastiksalen, samt motorikredskaber i form af drejeskiver, trædefigurer til balancetræning, bolde, stige mv.

Vi afholder emneuger med øget fokus på motorik og bevægelse, heriblandt cykelture.

Desuden svømmer vi i vinterhalvåret.

Svømning

I vinterhalvåret prioriteres svømning, så børnene får mulighed for at fornemme sig selv i vand, styrke motorikken, udvikle et naturligt forhold til hinandens forskellighed i forbindelse med bad og omklædning og skabe mulighed for at danne nye relationer. 

Blå snor i kreativ

Den blå snor i kreativ illustrerer hvilke materialer børnene selv må administrere. Dette for at udvikle børnenes skabende evne til at finde på og bruge kreativiteten og fantasien selvstyrende, samt acceptere eget produkt frem for kopi af voksnes. 

Arbejde på tværs af afdelingerne

Ved fælles planlagte aktiviteter på tværs af afdelingerne, inviteres alle børnene med.

Store temaer

Der arrangeres i løbet af året gennemgående team for 1 eller 2 uger, hvor der sættes fokus på et bestemt emne. Dette kan ses i årskalenderen for SFO.

Eftermiddagsmad

Der er fokus på at fastholde er rolig og lav tone blandt børnene ved eftermiddagsmaden. Eftermiddagsmaden er fra 14.00 - 14.15, hvor børnene spiser deres medbragte mad. Der skal sidde en voksen ved hvert bord.

Mad som tema

Klubben

Der er fokus på at børnene selv skal fremstille forskellige retter eller bage. Børnene finder selv/medbringer opskrifter efter aftale med de voksne i klubben og maden bliver serveret for resten af børnegruppen i klubben.

Mormor

Vi har fokus på at lave forskellige småretter sammen med børnene eller bage en kage.

Børnene kan selv være med til at finde opskriften eller vi afprøver mad fra andre steder i verden, som vi aldrig før har smagt.

Tidlig indsats omkring førstehjælp i børnehøjde

I institutionen har vi fokus på at børnene allerede fra skolestart introduceres for førstehjælp i børnehøjde.

Ved at arbejde med førstehjælp i temauger, samt de episoder der opstår til dagligt, sætter vi fokus på, hvordan man kan drage omsorg og hjælpe hinanden. Herved skabes der grobund for en omsorgsfuld kultur blandt børnene, hvilket er en vigtig del af hver enkelt barns trivsel.

I SFO’ens garderobeområde hænger en lettilgængelig førstehjælpstaske som børnene selv kan benytte. Ved uheld lærer børnene at tage medansvar, være selvhjulpne og vurdere situationen i samråd med en voksen. Omkring tasken hænger der vejledende illustrationer, som inspirerer børnene med billeder og tekst som er forståeligt for børn.

Forældrene inddrages via foldere.

Indsatser det kommende år

Små smagsoplevelser, hvor børnene bliver udfordret på smagen. Møde med nye frugter, andet brød, salater, osv.