Skolebestyrelsesmøde juni 2021

Referat fra den 15. juni 2021 kl. 17.00-21.00 på personalerummet.
(Møde 17.00-19.00 + Spisning kl. 19.00).
Fraværende: Kristina, Torben
Referent: Jytte N. Christensen
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

Skoleleder:
Kristina er sygemeldt på ubestemt tid pga. sygdom. Pia Skaaning
vender tilbage til skolebestyrelsen efter sommerferien, Anita er konstitueret
afdelingsleder.
Mads Elo har opsagt sin stilling pr. 1.7. har fået ny stilling i Holstebro.
Der bliver slået en stilling der er begivenhedsbestemt op, som skal dække de
undervisningstimer Anita, Kristina og Mads skulle have. Samtidig fortsætter
Jannie Kæmpe i en fast stilling. Der er samtaler den 28.6.21.
I næste skoleår er der 304 elever og 41 medarbejdere.
Til det kommende skoleår har MF udarbejdet en skoleplan, der definerer
arbejdstiden for en lærer. Næste skoleår bliver planlagt som et helt normalt
skoleår.

SFO leder:
Orientering om de økonomiske konsekvenser i SFO, bl.a. pga. der er færre
børn tilmeldt i SFO i fremtiden.

Formand:
Skolebestyrelsen er inviteret til netværksmøde i Sevel den 1. september fra
19-21, der er tilmelding til mødet. Der ligger en dagsorden i facebook
gruppen. Der er ikke billeder af skolen på skolens hjemmeside.

Personalet:
det er en fornøjelse at se eleverne efter restriktioner er ophævet. Frustration
over tidspunktet for opsigelserne i personalegruppen.

Status - 10 minutter

Referat

Kviktests på skolen for medarbejdere, elever og personalet fra Ulfborg Børnehus. Der er ca 200 igennem, hver tirsdag og torsdag.
Test programmet fortsætter til sommerferien, og nok også i starten af det kommende skoleår.
De tildelte midler til fagligt løft, er prioriteret til trivslen blandt eleverne. Det opleves at mange elever har haft ro til at kunne koncentrere sig om undervisning, men det var også vigtigt at eleverne kunne komme tilbage, da restriktioner blev lempet. Lærerene har været meget dygtigt til at håndterer
den virtuelle undervisning, og det opleves at eleverne har fået meget ud af den alternative undervisning.
Der er arbejdet med retningslinjer for online undervisning, som ligger klar, hvis der skulle komme en ny nedlukning.

Udsendt – godkendt - 5 minutter

Referat

Orientering om at medarbejderne har fået gennemgået principperne.
Princippet skal lægges på hjemmesiden.

SFO – status  - 10 minutter

Referat

JC søger om udsættelse ved Peter Fogde. 

Til drøftelse - 10 minutter

Referat

Udsættes til næste møde.

+ Mødekalender ’21-’22

Til drøftelse - 20 minutter

Referat

Punkt: april 22, skal der være valgt til skolebesyrelsen.
Punkt: ideer til lektie hjælp til to sprogede familier/børn.
Hvordan skal vi arbejde med to sprogethed på Ulfborg skole.

Photo-shoot (hvis manglende billeder)

Udviklingsarbejde alle medlemmer - 30 minutter.

Referat

Hvem er skolebestyrelsen? Billeder af medlemmer, samt en lille beskrivelse
af, hvem I er, og hvor I har børn, sendes til Mads inden sommerferien.
Ønsker om at ændre fortællingen om Ulfborg skole, JC, PS og MF har tidligere på året haft et virtuelt møde med kommunikationsafdelingen i kommunen.
Hvordan kan bestyrelsen fortælle om deres arbejde – video – lagt på facebook? Skal laves ved først kommende møde i næste skoleår.
Referatet ligger fortsat på hjemmesiden. Referat og opslag/teaser skal ligge på samme tid.
Billeder af bestyrelsen kan være i de samme billederammer som personalet – i SFO og uden for kontoret.
Deltagelse i forældremøderne i august/september:
Indskolingen den 17. august: Heino, Chamilla planlægger og inddrager David.
Mellemtrinnet: David, Heino, Michael
Udskoling: Chamilla, Karen, Heino.
Fokus på at trivsels grupperne kommer i gang.
Klassekassen:
Det skal italesættes, hvad pengene i en evt. klassekasse kan bruges til og hvor mange penge det er nødvendigt at samle sammen i løbet af skoletiden, så der er nok til en evt. tur til Bornholm.

5 minutter

Referat

Ulfborg skoles venner har en del penge, der må gerne søges til arrangementer. Især de yngste elevers forældre betaler til foreningen.

Valg af nye medarbejder rep til skolebestyrelsen, er lige sat i gang.
Medarbejdere er valgt for et år ad gangen.

Næste møde - 5 minutter

Referat

26. august kl 17-19.30, formøde fra 16.30.