Skolebestyrelsesmøde august 2020

Referat fra den 17. august 2020 kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet.
Der er ikke forplejning, men der er mulighed for kaffe, the og vand.
Forældrerepræsentanterne holder formøde kl. 18.00 – 18.30.
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

Konst. skoleleder - orientering og velkomst - 10 min.
SFO-leder - orientering - 5 min.

Referat

Husk formanden, elevråd og medarbejdere under informationer.
Ansættelse af ny skoleleder starter onsdag den 19/8, det forventes, at der er ansat en ny skoleleder 1/12-2020.
Der er ansat en ny lærer til styrkeklassen i udskolingen, samt 2 vikarer (en lærer og en pædagog) pga. 2 sygemeldinger.
Juniorklubben starter ikke 1/9-20 pga. Covid-19.

Referat

Formand Chamilla Østergaard
Næstformand Heino Pedersen.

15 min.

Referat

Gennemgået.

15 min.

Referat

Gennemgået. Husk punktet: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

15 min.

Årsplan udarbejdet – se bilag.

20 min.

Børnebibliotekar, Ulfborg Bibliotek.
Pernille har fokus på at få flere bruger på biblioteket. Pernille orienterede om, hvad biblioteket kan tilbyde som f.eks. læseklub (en fredag om måneden), forfatterforedrag, book talk, rundvisning på
biblioteket, eventyrskattejagt, temaposer, børn udstiller, kreahjørne mm (se institutionstilbud Ulfborg Bibliotek efterår 20- sommer 21).
Pernille kommer på p-mødet tirsdag den 28/9, og fortæller medarbejderne på Ulfborg Skole, hvad biblioteket kan tilbyde.

15 min.

20 min.

Der er stadig udfordringer på forpladsen og Ole Chr. Kirks vej, når forældre afleverer/henter deres børn.
Ulfborg Skoles færdselsregler gennemgåes på forældremøderne i indskolingen og på mellemtrinnet og for eleverne i udskolingen.

Trivselsarbejdet i forældreperspektiv – se årsplan
Kostpolitik
Mobilpolitik - se årsplan
Princip for kommunikation
Princip for lektier – se årsplan
Forældrebank
Samarbejde med virksomheder

Chamilla tager kontakt til Jette Pedersen ang. elevråd.
Billeder af skolebestyrelsen på AULA.