Skolebestyrelsesmøde oktober 2021

Referat fra den 27. oktober 2021 kl. 17.00-19.30 på personalerummet.
Der er formøde for forældrerepræsentanter kl. 16.30-17.00.
Fraværende: Michael
Referent: Pia Skaaning (I Kristinas sted)
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

Økonomi – afventer næste års budget.
Der er oprettet en skolebestyrelsesgruppe på AULA, samt en fælles gruppe for alle
skolebestyrelser i Holstebro Kommune.
Vi har sagt farvel til Balder og Rita.
Jytte stopper som konstitueret leder i Ulfborg Børnehus pr. 1. november.
Der er arrangeret et debatmøde omhandlende skolestrukturen i Holstebro Kommune fremadrettet, hvor 2 repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager.
Chamilla har været til elevrådsmøde den 1. oktober. Fremadrettet skal elevrådet
deltage i skolebestyrelsesmøderne, når det er relevant.

Status - 5 minutter.

Referat

Kviktest på skolen for medarbejdere, elever og personale fra Ulfborg Børnehus.
Fra 1. oktober tester vi én gang ugentligt ned til 9 år.

Orientering - 10 minutter

Referat

Prøvekarakter 2020-2021
Ulfborg Skole 7,2 i gennemsnit. I forhold til det socioøkonomiske ligger vi på det niveau, der forventes i forhold til vores elev grundlag.
Holstebro Kommune 7,8 i gennemsnit.

Orientering - 5 minutter.

Referat

Gennemgået.

Til drøftelse - 15 minutter.

Referat

Gennemgået og godkendt.

Til drøftelse - 15 minutter.

Referat

Forslag
Fælles opstart 10 min.
Velkommen til og præsentation af medarbejdere ved skoleleder.
3 forskellige aftener – indskoling, mellemtrin og udskoling.
Forældremøderne afholdes tirsdage kl. 17.00.

Give forældrene mulighed for at komme med punkter til dagsorden.

Drøftelse af hvornår forældremøderne skal ligge. Forældremøderne i udskolingen
slut august og indskolingen/mellemtrin i september.

(Se bilag) - 15 minutter.

Referat

Principper for cykling i skoletiden

Formål: at skabe sikkerhed når eleverne færdes i trafikken.

0.-6. klasse

  • Alle anvender hjelm og vest
  • Ruten skal være på cykelsti

7.-9. klasse

  • Alle anvender hjelm og vest
  • Ruten kan være delvis uden cykelsti

Generelt er der en forventning om, at eleverne gennemfører prøverne fra Rådet for
sikker trafik

Princippet er godkendt.
Heino undersøger pris for veste med logo.

Til drøftelse - 50 minutter

Referat

Gruppedrøftelse. Sættes på dagsorden i januar.

5 minutter

Referat

Økonomi
Halvårsstatus
Julehygge

Alle - 10 minutter

Hvilke punkter har vi været omkring i dag?

Referat