Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 1. februar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Fortsættelse af arbejde med nedbringelse af fravær
  • Fastholdelse af elever i SFO
  • Udviklingsproces med værdigrundlag
  • Videreudvikling af tosprogsområdet