Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 11. marts 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Intern uddannelse på skolen
  • Indsatser ift. inkluderende læringsmiljøer
  • Implementering af strategi for læsning