Trivselsråd

Hver klasse vælger en trivselsgruppe blandt klassens forældre. Trivselsgruppen samarbejder med klasselæreren omkring klassens aktiviteter i skoleåret. En forældre fra gruppen vælges som medlem i trivselsrådet.

Principper for trivselsråd og gruppe

To gang årligt indkaldes trivselsråds medlemmer fra alle klasser til møde med medlemmer af skolebestyrelsen, samt en ledelsesrepræsentant. Her drøftes fælles opgaver, hvor der er fokus på børnenes trivsel.

Trivselsgruppen består af minimum fire medlemmer pr. årgang, hvoraf to udskiftes hvert år. Der er valg ved det første forældremøde i august/september. Af de fire medlemmer vælges en person som repræsentant i trivselsrådet. Klasselæreren giver kontoret besked om medlemmernes navne.

Ved det store forældremøde træffes der beslutning om, hvordan der genereres økonomi til forskellige kommende arrangementer for klassen. Dette besluttes ved en demokratisk proces imellem forældrene.

Det tilstræbes, at der i 8. klassernes trivselsgrupper er forældre repræsenteret fra både Vemb, Staby og Ulfborg Skole.

Der er opmærksomhed på, at alle forældre til elever i styrkeklasser kan deltage i relevante trivselsgrupper.

Trivselsgruppen kan mødes med klasselærer/pædagog i starten af skoleåret, hvor der koordineres arrangementer. Fokus skal være, hvilke områder der skal styrkes i de enkelte klasser.

Til fælles klassearrangementer deler trivselsgrupper og forældre ansvaret for, at der er højst mulig deltagelse af alle elever. Arrangementer skal skrives i skolens kalender, klasselærer/pædagog kontaktes med oplysningerne.

Det er vigtigt, at der i trivselsgruppen og blandt de øvrige forældre er opmærksomhed på, at nye familier tages godt imod og får mulighed for at deltage i klassens arrangementer. Trivselsgruppen faciliterer, at en forælder eller et forældrepar fra klassen gøres til mentorer for den nyankomne familie.

Trivselsgruppen skal bruge Aula til kommunikation om arrangementer i klasserne.

Trivselsgruppen kan låne lokale på skolen til arrangementer. Serviceleder skal kontaktes på tlf. nr. 9611 5505 for at få udleveret en nøgle, og der aftales hvornår og hvordan nøglen afleveres følgende dag.
Lånerne underskriver en kontrakt, hvori der er beskrevet, hvordan lokalerne skal afleveres. Hvis skolen skal bestille ekstra rengøring, vil dette blive trukket på klassens konto.

I trivselsrådet sidder et medlem fra hver klasse, to medlemmer fra skolebestyrelsen og en ledelsesrepræsentant. Hvis trivselsgruppen ønsker, at flere deltager i trivselsrådsarbejdet, er dette tilladt.

Der indkaldes til et trivselsrådsmøde en gang årligt.
Trivselsrådets opgave er at:

  • inspirere hinanden på tværs af klasser til udvikling af forskellige arrangementer for klasserne.
  • skabe kontakt mellem skolebestyrelsen og forældrene, så skolebestyrelsen får en fornemmelse af, hvad der rører sig i klasserne.
  • der bliver større kendskab til hinanden på tværs af klasserne.

Trivselsrådet skal kommunikere videre til trivselsgruppen om rådets arbejde.

Godkendt af skolebestyrelsen.
08. august 2022.