Skolebestyrelsesmøde marts 2022

Referat fra den 9. marts 2022 kl. 17.00-19.30 på personalerummet.
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

Der er formøde for forældrerepræsentanter kl. 16.30-17.00.

Skoleleder - orientering - 10 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale -  orientering - 5 minutter
Elevrådet – skolemad - (måske) - 10 minutter

Referat

Fra næste SB-møde bruges First Agenda til dagsordner og referater.
Januar/februar har været præget af mange Corona-smittede elever og lærere.
Økonomi: Vi får en mindre tildeling til 2022 end sidste år. Dette skyldes bl.a. at vi får en i stedet for to 9. klasse, samt at vi efter sommerferien er ca. 10 styrkeelever, der går ud af skolen.
SFO har nedgang i antallet af børn. 1. april er der 84 børn i SFO’en. BUPL sætter fokus på fritidspædagogikken – dette deltager personalet fra SFO i.
Formand: skolebestyrelserne fra Staby, Vemb og Ulfborg Skole mødtes i december på Ulfborg Skole, bestyrelserne mødes igen på Staby Skole.
Der har også været afholdt møde med børnehaverne.
Sommersjov i Vest afholdes igen i uge 26 – der mangles frivillige.

Status - 5 minutter

Referat

Ingen podning, ingen selv tests mere.

Referat

Villumfonden har sagt ”JA” til Holstebro Kommunes ansøgning om etablering af MakerSpaces på 8 skoler. Det betyder at der etableres et lokalt læringslaboratorium på Ulfborg Skole. Kristina er tovholder på MakerSpace på Ulfborg Skole, derudover uddannes 3 lærere som superbrugere.

Orientering - 5 minutter

Referat

Drøftet. Princippet reguleres så det hedder 0.-4. klasse og 5.-9. klasse.
Cykles der i SFO’en, skal forældrene give samtykke i AULA.

Til drøftelse - 20 minutter

Referat

Der udarbejdes et forslag til en politik om rusmidler. 

Orientering - 20 minutter

Referat

Tidsplan gennemgået.
4 medlemmer fra bestyrelsen er på valg, derudover mangles 2 suppleanter.

Orientering - 10 minutter

Referat

15 minutter.

Referat

Vigtigt at Majgruppen får en god opstart.
2-sprogede familier bør fremadrettet inviteres til et formøde i forbindelse informationsaftenen for Majgruppen. der arbejdes på mentorordning for 2-sprogede familier.
Kommende 0. klasse har modtaget folderen ”Velkommen i Majgruppen og 0. klasse” i e-Boks. En forventningsfolder til forældrene er under udarbejdelse.
Der afholdes informationsaften tirsdag den 15. marts kl. 17.00-18.00.
Majgruppen starter mandag den 2. maj kl. 8.30.

15 minutter.

Referat

Princippet rettes så eleverne i udskolingen må have deres mobiltelefoner fra kl. 12.00-12.20. Benyttes der smartwatch skal mobilen sættes på fly tilstand.

5 minutter.

Referat

  • Økonomi
  • Tid til madpakkespisning
  • Status på kandidater til skolebestyrelsen
  • Hjemmeside

Fællesmøde for skolebestyrelser (næstformand og formand) 24. maj kl. 19.00-21.00 på Ulfborg Skole.

Alle - 10 minutter

Hvilke punkter har vi været omkring i dag?