Undervisningsmiljøvurdering

Ulfborg Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?).

Alle skolens elever gennemførte både Den nationale trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurderingen. Resultaterne blev efterfølgende gennemgået og evalueret i UMV-gruppen, skolebestyrelsen, med personalet og skolens trivselslærer. Trivselslæreren var efterfølgende ude i alle klasser og stille opfølgende spørgsmål til eleverne.

 • UMV’ens resultater fortæller os, at skolens elever generelt er godt tilfredse med de fysiske forhold. Dette er både tilfældet, hvad angår lyset, temperaturen og luften i klasserne. Eleverne svarer endvidere, at de er godt tilfredse med vores møblement – både i klasserne og til anvendelse i gruppearbejder. I resultaterne kan vi også læse, at skolens elever er glade for, hvordan skolen ser ud (udsmykning etc.).
 • På mellemtrinnet og i udskolingen er der en relativt høj svarprocent, der giver udtryk for, at skolens toiletforhold ikke er optimale.
 • I forhold til forstyrrelser i timerne (larm), har 21% svaret ”Tit” og 41% ”En gang imellem”, hvad angår elever i 4.-9. klasse. Dette vurderer vi til at være højere end ønsket.
 • Nogle elever giver udtryk for et ønske om højere standard ift. rengøring.

Skolens ledelse og trivselslærer har gennemgået resultaterne med UMV-gruppen og personalet. Der er kommet nogle løsningsforslag på banen, som skolen skal arbejde videre med:

 • Toiletforhold: bænk foran toiletterne er fjernet, så elever ikke opholder sig lige, hvor man går ud fra en toiletbås.
 • Toiletforhold: den tekniske serviceleder har udskiftet reservedel i låsene til toiletterne, så de ikke kan låses op udefra. (Tryghed)
 • Opfølgning med rengøringspersonalet. Men også en opmærksomhed på, at der som udgangspunkt er rent om morgenen, så hvad kan skolens elever gøre bedre for at holde skolen ren i løbet af skoledagen. Elevrådene kommunikerer til klasserne.
 • Til foråret indkalder skoleleder UMV-gruppen og elevrådet til en opfølgende status på ovenstående.