Førskolegruppe

Velkommen til Majgruppen i Ulfborg SFO.

Hvor er vi

Der er fælles morgenpasning i Passeren fra 6.15 - 8.00, hvor alle børn der er tilmeldt morgenpasning er. (Majgruppe børnene fortsætter i den samme børnehaveplads, som i børnehaven).

Morgenmad

Vi serverer ikke morgenmad, men I må medbringe et sundt og nærende måltid, som jeres barn kan spise her.

Når skolebørnene er sendt i skole, fortsætter Majbørnene i Passeren til skolebørnene har fri kl. 14.00. Herefter er børnene sammen med indskolingsbørnene.

Overgangen fra børnehave til SFO og skole

Formålet med Majgruppen er at give børnene en god og tryg overgang fra børnehave til SFO og skole.

De fleste børn og forældre vil opleve en stor forskel på at gå i børnehave og at være i SFO.

 • Børnene skal vænne sig til at være ”de små”.
 • Her er mange forskellige voksne og mange børn. De fysiske rammer er store. Vi har ikke hegn rundt om legepladsen og alle døre kan åbnes. Børnene finder meget hurtigt ud af, hvordan ”huset” hænger sammen, og vi gør meget ud af at vise og fortælle børnene, hvor de må gå til.
 • Afsæt god tid til at hente jeres barn, da der er mange gode gemmesteder inde som ude. Vi hjælper selvfølgelig, hvis I ikke kan finde jeres barn.
 • Børnene skal øve sig i at blive selvhjulpne. De skal have styr på deres madpakker, frugt, skiftetøj osv. Vi hjælper til, når vi kan se barnet har brug for hjælp.
 • Vi forventer børnene er selvhjulpne med toiletbesøg.

Dagligdagen i Majgruppen

I får udleveret et skema, når Jeres barn starter i Majgruppen. Skemaet viser de daglige aktiviteter, som vil være fortløbende igennem alle ugerne i maj og juni.

Vi arbejder med at:

 • Støtte barnet i en god og tryg start i SFO og skole.
 • Udvikle det enkelte barns kompetencer med henblik på den kommende skolestart.
 • Udvikle børnenes sociale kompetencer igennem leg og andre udviklende aktiviteter.
 • Styrke børnenes relationer og venskaber.
 • Vi opfordrer til at børnene er her senest kl. 8.50, så majgruppe aktiviteterne kan starte kl. 9.00.
 • Børnene øver sig i at lytte til fælles beskeder, sidde stille og tale, når det er deres tur.
 • Børnene vil i løbet af ugerne blive introduceret til forskellige forløb, der er relateret til skolearbejdet, så de udvikles fra at være børnehavebørn til at blive skoleklar.

Aktiviteter

Kreativt værksted

Her præsenteres børnene for forskellige kreative udtryk og materialer for at styrke deres fantasi, og give dem nye oplevelser. Kreativitet er en væsentlig kompetence for at kunne løse opgaver, og sætte sig ind i andres ideer, tanker og følelser.

Musik og sang

Musik er kendetegnet ved glæde, livslyst og fællesskab. Vi øver nye og gamle sange, og vi laver sanglege.

Boldspil / lege i gymnastiksalen

Børnene skal udfordres på deres motorik og kropslige kunnen. Derfor er der planlagt tid i gymnastiksalen, hvor motorik og samarbejdsevner øves.

Opgaver og læringsforløb

Vi vil i perioder give dem små opgaver, som omhandler bogstaver og tal.

Fri leg

Vi sætter den frie leg på ugeskemaet, for at give børnene mulighed for, at lære hinanden at kende og for at øve de sociale færdigheder. Gennem legen opbygges venskaber, relationer skabes, afprøves og undersøges. Følelser og udtryk undersøges og egne og andres grænser testes.

SFO tid

Når skolebørnene har fri kl. 14.00 vil majbørnene have mulighed for at lege med dem. I starten er der mulighed for, at majbørnene kan have alene tid og derfra vælge, om de vil deltage i de store børns aktiviteter. De vil hver dag blive introduceret til, hvad der er af muligheder om eftermiddagen.

Ture ud af huset

Vi finder det vigtigt, at børnene får en god fornemmelse af nærområdet. Ture bruges som mulighed for at få nogle fælles oplevelser, men også for at øve sig i at gå i en gruppe og at færdes i trafikken.

Svømning

Vi vil forsøge at leje svømmehallen et par gange i løbet af majgruppeperioden. I vil få besked, når vi kender datoerne.

Udeliv / legepladsen

Vi er hver dag på legepladsen med børnene. Her er forskellige boldspil, mooncars, alt til sandkassen og i det hele taget har vi et dejligt stort udeareal med mange muligheder. Vi bruger bålhytten eller bålpladsen flittigt til bålmad eller andre aktiviteter. Vi benytter også sportspladsen, hvor der er mulighed for at lege på græs.    

Kørekort / introduktionsforløb

For at børnene kan lære SFO'ens og skolens skrevne og uskrevne regler at kende, laver vi et forløb som ender med et bevis, vi kalder for Passerkørekort.

Her skal børnene lære om:

 • Regler vedr. toilet og hygiejne.
 • Legeplads – usynlige grænser.
 • Køretøjer på legepladsen, hvor og hvordan de skal bruges og sættes på plads efter legen.
 • Garderober – at rydde op, hænge tasker, jakker og sætte sko på plads.
 • Oprydning efter lege.
 • Det hele ender med en reception, hvor kørekortet udleveres.

Praktiske oplysninger

Tabulex og forældreintra

Tabulex er vores elektroniske tjek ind og ud system. Børnene skal, når de kommer om morgenen, trykke sig ind på en skærm i køkkenet, og når de går hjem, skal de trykke sig ud igen. Tabulex bruges som beskedsystem fra jer forældre til de voksne i SFO’en. I kan sende en besked om, hvornår I henter jeres barn, og hvis de skal med en anden hjem. Der er mulighed for at lave aftaler om gå hjem tider, legeaftaler mv. Skolen har ikke adgang til dette system, så når børnene starter i skole, skal I også bruge forældreintra.

Forældreintra bruger vi til ugebreve og overordnede beskeder fra kontoret, både fra skolen og SFO'en. I får en kode dertil, når jeres barn starter til maj.

Skolen bruger forældreintra som kommunikationsmiddel mellem skolen og jer. I får mere information herom, når børnene starter i skole.

Der kan hentes App til både tabulex og forældreintra.

Garderobe

Alle børn har en garderobe med navn på. Det er vigtigt, at børnene har skiftetøj liggende i kassen, samt overtøj efter vejret i garderoben. Børnene kan have indesko med, da de ikke må have udendørsfodtøj på, indendørs.

Garderober og kasserne skal tømmes før en ferie. Husk at få fyldt kassen op igen efter ferien.

Madpakker

Børnene spiser formiddagsmad / frugt ca. 8.30, madpakker spises kl. ca. 11.30 og eftermiddagsmad spises kl. ca. 14. Husk tydeligt navn på alt. I køleskabet ved garderoberne vil der være kasser til Majgruppens madpakker. Børnene skal medbringe deres egen drikkedunk.

Fridage, ferier og sygedage

Fridage, sygedage og ferier skal meddeles via tabulex til SFO'en.

Glemt tøj

Hænger ved siden af køleskabet i garderoben. Vi lægger det glemte tøj frem engang i mellem. Det der ikke bliver afhentet, bliver sendt til genbrug. Vi informerer via forældreintra.

Fødselsdage

Vi synger en fødselsdagssang for jeres barn. Hvis I vil, må I gerne komme med lidt godt til gruppen, som markerer dagen for barnet.

Legetøjsdag

Jeres barn må medbringe et styk legetøj hver fredag. Det er på eget ansvar, så tænk godt over, hvad der kommer med. Husk at mærke med navn.

Forsikring

Skolen er selvforsikret, dvs. at vi ikke har en forsikring der dækker eventuelle skader, barnet bliver påført her. Det er vigtigt at I har en ulykkesforsikring på jeres barn, hvis ulykken er ude.

Fælles feriepasning/feriekort

Der er hvert år lukket i uge 28, 29 og 30, hvor I kan tilmelde jeres barn til fælles feriepasning i Ulfborg Børnehus. Denne tilmelding foregår på Tabulex, når jeres barn er startet i Majgruppen.

Vi glæder os til samarbejdet.
På vegne af personalet
Jytte N. Christensen
Leder i Ulfborg SFO