Skole

Ulfborg Skole er en folkeskole beliggende vestligt i Holstebro Kommune. Skolen består af knap 300 elever fordelt mellem 0.-9. klasse.

Vores skole

Skolen er afdelingsopdelt i:

  • Grundskolen for 0. - 6. klasse
  • Udskolingen for 7. - 9. klasse

På skolen har vi desuden styrkeklasser (specialklasser) for elever i 0.-9. klasse. Typisk har vi 5-6 klasser, hvor der kan være elever fra flere årgange i hver klasse, og de er fysisk placeret side om side med de almene klasser.

Hvem er vi

Der arbejder på Ulfborg Skole omkring 40 engagerede medarbejdere bestående af lærere, pædagoger og administrativt personale.

Ledelsesorganiseringen er:

  • SFO-leder
  • Afdelingsleder for Grundskolen
  • Afdelingsleder for Udskolingen
  • Skoleleder

Vi er en LP-skole

Ulfborg Skole er en LP-skole, hvor vi samarbejder systematisk ud fra en forskningsbaseret pædagogisk analysemodel, når vi har behov for at analysere på, hvilke faktorer, der udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen.

Skolestart og førskole

Skolestart og førskole

Om skolestart og førskole