Skolebestyrelsesmøde januar 2021

Referat fra den 18. januar 2021 kl. 16.30-17.30 - virtuelt på det link, som I har modtaget i mailen.
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

Ny afdelingsleder for mellemtrinnet starter pr. 1. februar 2021, erstatter PS i skolebestyrelsen.
Virtuelt møde med kommunikationsafdelingen udsat.
MF på barsel i april måned.

Nødundervisning/nødpasning - 10 minutter

Referat

Alle hjemsendt uge 1-5 (indtil videre).
Folk er generelt ved godt mod. De lærer der både underviser virtuelt og fysisk løber lidt stærkt.
Nødpasning: Lærerne underviser virtuelt, pædagogerne har dem fysisk i skoletiden og i SFO’en. Der har været mellem 20 og 29 elever om dagen.
Hvordan opleves nødundervisningen hjemmefra: Lidt forskellig hvordan den virtuelle undervisning foregår. Overordnet er det godt, men der kan godt være en del vente
tid i enkelte fag.
Der har været en god struktur, det gør at undervisningen kører godt.
Svært når de små elever, skal til virtuel undervisningen, og har brug for hjælp fra en
voksen.
Lærerne gør et godt stykke arbejde. Ensartethed i hvor lektierne står ønskes. Gerne mere virtuel undervisning til indskolingen. Vigtig at undervisningen lægges ind kalenderen i god tid.
God planlægning fra lærernes side.
Der er meget socialt i at være på virtuel.
Svært at ramme et niveau, hvor vi kan nå alle. Vigtig med tydelighed i forhold til lektier og hvornår den virtuelle undervisning foregår.
Det kan blive en lang dag foran skærmen, når der også skal laves lektier.
Der arbejdes med, hvordan vi kan sikre, at alle eleverne trives i nedlukningen.

5 minutter

Referat

Orientering. Økonomien er god. Tildelingsmodellen gør at man må kigge på, hvad man har behov for fra år til år.

15 minutter

Referat

Der skal sættes gang i en proces, hvor vi skal diskuteres, hvad der skal stå i Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO, både i bestyrelsen og blandt SFO-personalet. Hvordan skal SB inddrages? Der skal tages stillingen til tidshorisonten og rækkefølgen. Et godt udgangspunkt kunne være at få et udspil fra SFO-personalet.

5 minutter

Referat

5 minutter

Referat

Covid-19
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO
Kommunikation
Tosprogede og sårbare elever