Skolebestyrelsesmøde maj 2021

Referat fra den 19. maj 2021 kl. 16.00-18.00 - virtuelt.
Fraværende: Karen, David
Referent: Kristina Ottesen 
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

MF orienterer om regnskab. De nye PC'er figurerer ikke på vores regnskab, da disse finansieres centralt fra. 
Der afholdes 9 skolebestyrelsesmøder i det kommende skoleår. (- juli, december, februar)
Jytte er konstitueret i Ulfborg Børnehus. 
Den tildelingsmodel på specialområdet, der var i høring, blev ikke vedtaget. Chamilla og MF er inviteret til dialogmøde 10/6.

Der har været opsigelsesrunde på SFO-området. Dette er grundet ny tildelingsmodel og færre børn i SFO'en.
21 børn er startet i førskolen. Det har været en god start.
Jytte har fået en god opstart som konstitueret leder i Ulfborg Børnehus. 

Chamilla har været til et virtuelt seminar for skolebestyrelsesformænd.
Der er landsmøde for skolebestyrelser i november. Vi må sende to repræsentanter med til dette. Det koster 2500 kr. pr person.

Personalet er ved at være lidt corona-trætte. Vi er glade for at have eleverne tilbage på fuld tid.

Status - 10 minutter

Referat

Smitten i Ulfborg er lav. Vi følger opdateringerne om smitten i kommunen. Vi har pt. en i personalegruppen, der er smittet. Vi gør hvad vi kan for ikke at være nære kontakter med hinanden. Personale og elever kan testes på skolen tirsdag og torsdag.
Skolen har udarbejdet retningslinjer for virtuel undervisning. Retningslinjerne er vedtaget i MED.

Chamilla - 10 minutter

Der samles en del penge ind til Bornholmerturen, men det vurderes, at det ikke er nødvendigt at indsamle så mange penge. Der iværksættes flere aktiviteter for at samle penge ind, disse kan fylde meget i forældregruppen. 
Der er ønske om, at pengene klassekassen i stedet bruges ting til klassen fx bolde sjippetov osv.
Skolebestyrelsen formidler dette til de nye forældre i 0. klasse ved forældremødet i starten af skoleåret.

Chamilla - 10 minutter

Det opleves at der ofte gribes til kollektiv afstraffelse. Der er ønske om, at der bruges andre pædagogiske redskaber. Ledelsen tager det med i afdelingerne, så vi kan være opmærksomme på det.

Færdiggjort? - 10 minutter

Referat

Princip for lektier ved Ulfborg Skole er næsten færdigt. MF vil gerne præsentere essensen af princippet til personalemødet på tirsdag. 
Princippet sendes rundt til bestyrelsen til gennemlæsning. Vi godkender princippet ved næste møde.

SFO – status -  10 minutter

Referat

Der skal udarbejdes mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Denne er godt på vej. Jytte forventer at rundsende beskrivelsen forud for næste skolebestyrelsesmøde. Mål- og indholdsbeskrivelsen forventes godkendt ved næste møde.

Til drøftelse - 20 minutter

Referat

Vi forventer en stigning i antallet af børn i alderen 6-16 de kommende år.

Til drøftelse - 20 minutter.

Referat

Der er foretaget en forældretilfredshedsundersøgelse i Holstebro Kommune. Denne er bragt i en artikel i dagbladet. Ulfborg Skole ligger på 2. sidst. Vi ligger fint i forhold til landsgennemsnittet.
Undersøgelsen bekræfter behovet for at have øget fokus på kommunikation.

UDSÆTTES

Udviklingsarbejde alle medlemmer - 30 minutter.
Photo Shoot

Referat

5 minutter.
Sidste skolebestyrelsesmøde – hvad skal vi?

Referat

MF vil gerne have tilsendt et billede af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen samt et lille skriv om hvor I har børn og hvorfor I sidder i skolebestyrelsen. Dette skal i en lille folder. MF udarbejder denne.

Næste møde er den 15. juni. Møde fra 17-19. Mødet afsluttes med spisning på skolen. MF bestiller mad.

Fremadrettet afholdes skolebestyrelsesmøderne i tidsrummet 17.00-19.30.

Kurser for skolebestyrelsen. Har vi behov for input udefra? Vi kan evt. få behov for input, når vi skal i gang med arbejdet omkring kommunikation.

Næste møde: 15. juni - 5 minutter.

Referat

Temaer til skolebestyrelsesarbejdet 2021-2022
Tid til madpakkespisning
Godkendelse af lektieprincipper for Ulfborg Skole.