Hverdagen i SFO

Inklusion

Der er opmærksomhed på, at alle børn har mulighed for at deltage i aktiviteter i almen SFO/klub. Der arrangeres legeaftaler der både foregår i Mormor og SFO, hvor børnene guides i at styrke de sociale relationer.

Bevægelse

Der er særlig fokus på motorik og bevægelse, gennem aktiviteter, hvor vi udfordrer og styrker børnenes fysiske og sociale forståelse. Vi benytter det store udeområde med stadion, tarzanbane, multibaner, klatreborg, bakke, hængekøjer, gynger, køretøjer, koldbøttestativer, spinnere, basketballbane, træer mv.

Indendørs benyttes gymnastiksalen, samt motorikredskaber i form af drejeskiver, trædefigurer til balancetræning, bolde, stige mv.

Vi afholder emneuger med øget fokus på motorik og bevægelse, heriblandt cykelture.

Blå snor i kreativ

Den blå snor i kreativ illustrerer hvilke materialer børnene selv må administrere. Dette for at udvikle børnenes skabende evne til at finde på og bruge kreativiteten og fantasien selvstyrende, samt acceptere eget produkt frem for kopi af voksnes. 

Arbejde på tværs af afdelingerne

Ved fælles planlagte aktiviteter på tværs af afdelingerne, inviteres alle børnene med.

Store temaer

Der arrangeres i løbet af året gennemgående team for 1 eller 2 uger, hvor der sættes fokus på et bestemt emne.