Skolebestyrelsesmøde oktober 2020

Referat fra den 28. oktober 2020 kl. 18.30 – 21.00 i personalerummet.
Der er ikke forplejning, men der er mulighed for kaffe, the og vand.
Forældrerepræsentanterne holder formøde kl. 18.00 – 18.30.
Fraværende: Elevrådet, Torben, Michael.
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

Konst. skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter
Elevrådet - orientering - 5 minutter

Referat

Kort info om ekstra udgifter pga. COVID-19.
Forældre opfordres til at have mundbind på, når de skal til samtaler/møder på skolen.
Der skal ansættes en afdelingsleder til mellemtrinnet.
SFO’en skal til at arbejde mål og indholdsbeskrivelser til foråret.
Juniorklubben starter tidligst 1. januar 2021 pga. COVID-19.
Bestyrelsesmødet i december aflyses.
Personalet er tilfreds med ansættelsen af den nye skoleleder.

Opfølgning fra sidst - 20 min.
(Årsplan)
Elevrådsrepræsentanterne deltager.

Referat

Udsættes

Opfølgning fra sidst - 15 min.
(Årsplan) Arbejdsgruppe

Referat

Ulfborg Skole har haft besøg af Meinhard Djurhuus, ingeniør – trafiksikkerhed og anlæg. Han kom med følgende forslag, for at gøre forpladsen mere trafiksikker:

  • P-båsene på hjørnet overfor multibanen fjernes.
  • Der males en gangsti i en skrigende farve ved multibanen.
  • Der opsættes et hegn mellem multibanen og cykelskuret (skal der være en dør med elektronisk lås i hegnet?). Der kan evt. laves en overdækning i forbindelse med hegnet.
  • Lys på muren ved klubben.

Der startes med hegn og lys.

Opfølgning fra sidst - 15 min.
(MF)

Referat

Udsættes

Drøftelse af tema - 30 min.
(Årsplan)

Referat

Udsættes

Afledt af snak fra sidst bla. - 20 min.
(PS og MF)

Referat

Drøftet.
Karen undersøger, om der er muligheder i byen for at få leveret skolemad.

Gennemgang - 20 min.
Indhold til høringssvar - (JC og MF)

Referat

Gennemgået.
Bliver tildelingen til SFO’en større, mindre eller det samme efter den ny tildelingsmodel? Hvad betyder det konkret for SFO’ens økonomi?
Tildelingen til førskolegruppen er for lav.
Tildeling til juniorklubben bør være højere.
Muligheder for at justere åbningstiderne mere lokalt end med den ene time.

Referat

Forslag om 8 møder i 21/22.

COVID-19
Princip for lektier
Kommunikation
Mobilpolitik
Kostpolitik, skolemad og brødboden.
Årets julegris