Skolebestyrelsesmøde november 2020

Referat fra den 16. november 2020 kl. 18.00 – 20.00 i personalerummet.
OBS: kortere mødetid grundet COVID-19.
Der er ikke forplejning, men der er mulighed for kaffe, the og vand.
Forældrerepræsentanterne holder ikke formøde kl. 18.00 – 18.30.
Fraværende: Karen, Gianina
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

1 min.

Skoleleder - orientering - 10 minutter
Forplads: Der indhentes tilbud på hegn mellem multibanen og cykelskuret.
Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel til SFO indsendt.
Stilling som afdelingsleder til mellemtrinnet er opslået.

SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter
Elevrådet - orientering - 5 minutter

Referat

Opfølgning fra sidst + næste skridt - 30 min.
(Årsplan)
Elevrådsrepræsentanterne deltager.

Referat

Elevsynspunkter – elevrådet 7.- 9. klasse

  • Meget få el. ingen lektier i ferier (har også brug for at holde fri/har fritidsjob at passe)
  • Ingen lektier, som kræver gruppe-/samarbejde, i ferier. Det er svært at få lavet aftaler
  • Ikke afleveringer fra fredag til mandag hen over en ferie.
  • Ved “fra-dag-til-dag-lektier” skal arbejdet med lektien være startet i timen/undervisningen
  • Niveaudelte lektier
  • Vigtigt med en god forklaring til lektien, så man ved, hvad man skal
  • Lærerne aftaler afleveringsdatoer for større afleveringer, så der ikke er flere til samme dag
  • Afleveringer skal gerne handle om det stof, eleverne er i gang med at lære

Elevrådet på mellemtrinnet skal også høres i forhold til lektier.

Princippet bør/skal indeholde noget om lektier i ferier. Elever skal ikke have lektier/afleveringer for i ferier. Der kan gives lektier for hen over en ferie.

Skal eleverne læse eller øve tabeller i ferier? Kan man opfordre til det i stedet for?

Orientering om status - 5 min.

Referat

4 lærere og 3 klasser har været hjemsendt pga. COVID-19.
Ved hjemsendelse af elever der er i skole, vil forældrene blive kontaktet personligt.
Information til forældre, når personalet er tilbage igen i forhold til retningslinjer (positiv test).
Mulighed for hurtigere tests af personalet.
www.holstebro.dk/cornona - de nyeste smittetal i kommunen.

(Hvis vi når at modtage tallene) - 10 min.

Referat

Yderligere COVID-19 kompensation på vej - 46% ændres til ca. 62%.
Ekstra tildeling på 89.000 kr. pr. 1/1-21.
Budgetforlig.
Ingen ændringer på skoleområdet. Vi forventer samme niveau som i år.

Opfølgning fra sidst - 20 min.
Mulighed for skolemad i byen?

Referat

Skolemad – opfølgning på mulighed for skolemad i byen:
”Det gode køkken” leverer ikke mad til skoler.
”Brød og kager” kan evt. levere sandwich – pris kendes ikke.

Brødbod:
Elevrådet inddrages i brødbodens sortiment.

Kostpolitik:
Drøftet.
Vi skal ikke blande os i, hvad børn har med i madpakken, men vi må gerne opfordre.
Fokus på sund kost i perioder eller på en fagdag næste skoleår.
Skal kostpolitikken være en del af trivselspolitikken?

5 min.

Referat

Der lægges op til 9 bestyrelsesmøder næste skoleår.
Mødet i februar aflyses.

5 min.

Referat

Kostpolitik (evt. andet navn)
Økonomi/tildeling
Princip for lektier
Firkløvergrupper

5 min.

Glædelig jul til alle!
Tusind tak for jeres engagement i skolebestyrelsen!