Skolebestyrelsesmøde september 2020

Referat fra den 22. september 2020 kl. 18.30-21.00 i personalerummet.
Der er ikke forplejning, men der er mulighed for kaffe, the og vand.
Forældrerepræsentanterne holder formøde kl. 18.00 – 18.30.
Referent: Pia Skaaning
Mødeleder: Heino Pedersen

Konst. skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter
Elever - orientering -

Referat

Orientering - 10 min.

Referat

Opfølgning - 10 min.
(Årsplan)

Referat

Drøftelse af tema - 30 min.
(Årsplan)

Referat

Drøftelse af tema - 45 min.

Der har på det seneste vist sig et par forskellige grunde til  at tage emnet ”Kommunikation” op.
Efter aftale med Heino og Chamilla ønsker vi at drøfte følgende:

  • Forældresamarbejde – og kommunikation forældre imellem
  • Har Ulfborg Skole i nogle forældres øjne brug for en ”rebranding”?
  • Hvordan kommunikerer skolebestyrelsen bedst med resten af skolens forældre/lokalsamfundet?
  • Aula > < Facebook – udfordringer/styrker ved begge platforme

Referat

(Heino)