Skolebestyrelsesmøde februar 2020

Referat fra den 26. februar 2020 kl. 18.30-21.00 i personalerummet.
Referent: Pia Skaaning

Skoleleder

Orientering - 5 min.

Peter Fogde Mikkelsen er ansat som ny skolechef pr. 1. feb. 2020.
Der er kommet en ny bekendtgørelse om fravær, der skal føres fravær hver morgen, og ved skoledagens slutning for 7.-9. klasse. Opfordring til alle forældre om at skrive vedr. fravær dagligt inden kl. 7.30.
Info om sikker skolevej – forslag fra Borgerforeningen.
Der er bestilt gynger og udendørs møbler til mellemtrinnet, samt bord/bænke med overdækning til forpladsen.

SFO-leder

Orientering - 5 min.

Information om personale.

Formand

Vi vil fortsat gerne være med til fælles møder for alle skolebestyrelser.

Referat:

Elevrådet

Drøftelse - 30 min.

Elevrådet deltager i aftenens møde. Følgende temaer drøftes:
Lektier, mobiltelefoner og udeområder.

Referat:
På 8. årgang er der elever, der føler at alle lektier rammer samme dag. Lærerne er ikke så gode til at koordinere lektierne. Lektier er både dag til dag lektier og afleveringer. Forslag at 2 båndtimer om ugen bruges til lektier.
Skolen bør prioriteres før fritidsarbejde.
Elever fra Ulfborg er vant til lektier, elever fra Vemb er ikke vant til lektier i samme grad.
Kan man snakke studieplanlægning med en lærer/klasselærer? LS og JO har lavet en ugeplan med eleverne på 8. årgang.
Lektiebyrden kan også hænge sammen med ineffektivitet i timerne.
Eleverne vil gerne have mobiltelefonerne til rådighed i pauserne ikke i timerne. Den ordning vi har nu er fin. Enkelte elever vil ikke aflevere.
Der ønskes et halvtag på forpladsen.
Ønske om at få lov at handle i Netto, hvis man har glemt madpakken.
Brætspil til udendørsbrug.
Ønske om Mobile Pay i boden.

Beslutning:
Stor ros til Maiken og Tobias fra elevrådet.

Promovering af skolebestyrelsen

Drøftelse - 15 min.

Evt. nyt fra arbejdsgruppen

Referat:
RH laver en seddel som forældre kan skrive kontaktoplysninger på.
FB skal bruges til promovering af bestyrelsen – efter valget.

Beslutning:

Punkter til opfølgning

Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Forældrebank
Samarbejde med virksomheder

Referat:

Beslutning:

Opfølgning på temadrøftelse om lektier

Orientering/drøftelse - 30 min.

Bilag medsendt

Referat:
Godt med en temadrøftelse mellem bestyrelsen og personalegruppen. Det bør man gøre igen.
Der skal udarbejdes et princip for lektier.

Beslutning:
Der findes inspiration til næste gang.

Ulfborg Skoles logo

Drøftelse - 10 min.

Mindre justering af logoet

Referat:

Beslutning:
Godkendt

Budget 2020

Orientering - 10 min.

Gennemgang af budget 2020 for skole og SFO

Referat:
Gennemgået.

Beslutning:
Godkendt

Planlægning af skoleåret 2020/2021

Orientering - 10 min.

Status på antal klasser mm.

Referat:
Orientering.

Beslutning:

Ulfborg Skoles Venneforening

Drøftelse - 15 min.

Foreningen mangler forældrerepræsentanter til bestyrelsen

Referat:
Generalforsamling 12. marts – der mangler 3 medlemmer. Svært at få nye medlemmer. Kan man sætte venneforeningen på standby?
RH skriver en reminder ud om generalforsamlingen.

Beslutning:

Juniorklub

Drøftelse - 10 min.

Ønske om fremadrettet at have klubaften én aften om ugen.

Referat:
Juniorklubben fungerer fint, antal af børn er faldende. Det er svært at trække to aftener Forslag om en aften i længere tid med start til september.

Beslutning:
Der arbejdes videre med juniorklub en gang i ugen.

5 min.

Skolebestyrelsesvalg
Forældrebank
Frikløvergrupper