Skolebestyrelsesmøde april 2020

Referat fra den 21. april 2020 kl. 18.30-21.00 i personalerummet. Der er ikke forplejning, men mulighed for kaffe og vand.
Forældrerepræsentanterne holder ikke formøde.
Referent: Pia Skaaning

Skoleleder

Orientering - 5 min.

SFO-leder

Orientering - 5 min.

Referat:

Princip for lektier

Drøftelse - 30 min.

Inspiration fra andre skoler, samt aftale om det videre forløb på Ulfborg Skole

Referat:

Beslutning:
Udsat

Valg til skolebestyrelse

Drøftelse - 15 min.

Gennemgang af plan

Referat:
Det er uafklaret hvornår man kan påbegynde skolebestyrelsesvalg, pga. den nuværende situation.
Forvaltningen er ved at undersøge om valget evt. må udskydes til efter sommerferien.
Arbejdet på at finde nye medlemmer til bestyrelsen kan godt påbegyndes.
RH sender ”Kandidatopstilling til skolebestyrelsen” til medlemmerne af skolebestyrelsen.
Der skal nedsættes en valgbestyrelse.

Beslutning:
Heino vil gerne være med i valgbestyrelsen.

Punkter til opfølgning

Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Forældrebank
Samarbejde med virksomheder

Referat:

Beslutning:

Opstart af Majgruppe

Orientering/drøftelse - 30 min.

Gennemgang af planen for opstarten af Majgruppen
Tilbagemelding fra arbejdsgruppen omkring Firkløvergrupper

Referat:
Anderledes opstart i år. Informationsmødet er aflyst, i stedet har forældrene modtaget et informationsbrev i deres e-boks.
Maj-gruppen bydes vedkommen udenfor ved flagstangen. Den 1. maj. Der udleveres en dækserviet til alle børn, hvor der er billeder af alle børnene, månedsplan mm.

Firkløvergruppen afholdt møde den 6. marts hvor det blev besluttet at nedlægge grupperne i deres nuværende form, i stedet skal der være en klassementor. Der skal laves en folder til førskoleforældrene, hvori kan man se hvilken nationalitet familierne har. Bisiddere (frivillige) til skolehjemsamtaler. Opstartsmøde kun for udenlandske familier, så de er klædt bedre på.
Forældrebackup skal ligge i børnehaveklasse og ikke i førskolegruppen.

Beslutning:

Nationale test

Drøftelse - 10 min.
Afholdelse af Nationale test på Ulfborg Skole

Referat:
Der er vedtaget en ny lov om Nationale test, det er frivilligt om man vil gennemføre test, indtil der kommer en ny test. Ulfborg Skole har valgt ikke at gennemføre testene.
Ministeriet udtrækker 10%, der skal gennemføre testen.
4. årgang på Ulfborg Skole skal derfor gennemføre National test i dansk og engelsk.

Beslutning:

Valgfag på 9. årgang

Orientering - 10 min.
Mulighed for valgfag via Holstebro Ungdomsskole

Referat:
Der udbydes 8 valgfag for 9. årgang.
3 på Ulfborg Skole, ”Håndværk og design”, ”Mad, kultur og kunst”, ”Bevægelse og kropsbevidsthed” og 5 på Ungdomsskolen i Holstebro, ”E-sport”, ”KokAmok”, ”Musikscenen”, ”Motorlære”, ”Outdoor og adventure”.

Beslutning:

Status på genåbningen af Ulfborg Skole

Orientering - 10 min.

Referat:
Genåbningen er gået godt. Alle medarbejdere på skolen har knoklet for at kunne modtage eleverne om torsdagen.
18% har valgt at holdes deres børn hjemme (status på de første 4 dage).
Michael og Chamilla er blevet kontaktet af en journalist i forhold til håndvask og følger deraf – tørre hænder.
Mange holder deres børn hjemme fra SFO’en.
Der gøres rent og sprittes af flere gange om dagen.
Vi afventer hvornår og hvordan, vi kan få de store elever i skole igen.

Beslutning:

Hjemmeundervisning

Drøftelse - 15 min.

Hvad tager vi med os fra perioden med hjemmeundervisning?
Hvad ligger der af muligheder i virtuel undervisning mm.?

Referat:
Større indblik i hvad børnene laver i skolen. Større nærvær.
I starten var det lidt svært at finde ud af, hvor det de skulle lave stod. Dette blev dog løst hen ad vejen vha. en ugeplan.
Opgavemængden har generelt være på højde med, hvad eleverne kan nå på en almindelig skoledag.
Det har været svært at skelne mellem skal og må opgaver.
Oplæring af elever i virtuel

undervisning når de er på skolen.
Kan det bruges i den almene undervisning?

Beslutning:

5 min.