Værdigrundlag

Det generelle værdigrundlag for Ulfborg Skole bygger på Folkeskoleloven herunder ”Elevernes personlige og sociale udvikling” samt Holstebro Kommunes overordnede børnepolitik.

Det menneskesyn, vi derudover ønsker at præge skolens hverdag med, tager udgangspunkt i respekten for og anerkendelse af det enkelte menneske, hvor alle er ligeværdige og opleves ansvarlige i en tillidsfuld atmosfære.

Vi definerer vore værdier på følgende måde:
Anerkendelse er at blive værdsat og bekræftet, som den man er og som en del af gruppen
Anerkendelse er en positiv tilgang til barnet
Anerkendelse er at se barnets ressourcer, og hvor langt det kan komme med disse

Respekt er tillidsskabende
Respekt er ordentlighed overfor medmennesker
Respekt betyder, at vi accepterer og anerkender hinandens forskellighed
Respekt er at passe på hinanden og hinandens ting

Ansvar for sig selv og sig eget liv
Ansvar for udnyttelse af egne ressourcer
Ansvar for medmennesker i alle sociale relationer
Ansvar overfor de fysiske omgivelser/rammer og materialer.

Ligeværdighed – ingen er ens; alle er lige meget værd
For at behandle mennesker lige skal de behandles forskelligt.

Tillid er, at man kan stole på hinanden
Tillid er gensidig loyalitet over for hinanden og overfor fælles beslutninger

Revideret 2015.