Logo for Børne Universet Mejdal

Værdigrundlag

Ulfborg Skole er et forpligtende læringsfællesskab præget af ansvar og respekt for
forskellighed. Alle anses for ligeværdige, også når de ikke er ligestillede. Med dette
sigte arbejder vi for at skabe deltagelsesmuligheder for alle gennem en anerkendende
tilgang, hvor mennesker mødes med seriøsitet, forventninger og nærvær.