Skolebestyrelsesmøde januar 2020

Referat fra den 16. januar 2020 kl. 18.30-21.00 i personalerummet.
Referent: Pia Skaaning

Skoleleder

Orientering - 5 min.

Budget 2020

SFO-leder

Orientering - 5 min.

Ny tildelingsmodel ift. SFO - status

Referat:
Ungdomsskolen vil gerne lave en klub i den gamle SFO klub i indskolingsgården.
Der afholdes førstehjælpskursus for alle medarbejdere i april.
Der arbejdes videre med en ny tildelingsmodel, som skal implementeres i 2021.

Inddragelse af elevrådet i skolebestyrelsen

Orientering og drøftelse - 30 min.

Elevrådet deltager på bestyrelsesmødet i februar. Hvad skal indholdet være?

Referat:
Elevrådet skal have mulighed for at komme med deres egne punkter.
Bestyrelsen skal komme med et oplæg til dem. (Holdning til lektier, mobiltelefoner –
mobilfri skoletid?, udeområder)

Beslutning:
RH og PS for -bereder elevrådet til SB-mødet den 26/2.

Promovering af skolebestyrelsen

Drøftelse - 15 min.

Evt. nyt fra arbejdsgruppen

Referat:

Beslutning:
Udsat til næste møde.

Punkter til opfølgning

Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Forældrebank
Samarbejde med virksomheder

Referat:

Beslutning:

Hørringssvar kvalitetsrapport 2018/2019

Drøftelse - 45 min.

Bilag vedhæftet i mail

Referat:
Skoleleder laver udkast til hørringssvar, som sendes ud til bestyrelsen

Beslutning:

3 gode ting

Orientering - 15 min.

Resultat af undersøgelsen

Referat:
362 har svaret.
Eleverne: Venner/klassen – fællesskabet, gode lærere/pædagoger, faciliteter, indhold
Forældrene: Skolehjem samarbejde, indhold i skole og SFO, struktur, gode faciliteter.
Medarbejderne: Gode kolleger, samarbejdet med ledelsen, rammer og struktur, høj
faglighed – elevernes udvikling.

Beslutning:

5 min.

6. klasse er gået videre til finalen i ”Klar, parat, svar”.
Tilbud om skolebestyrelsens seminar 28. marts om data.

Promovering af skolebestyrelsen