Skolestart

Børn, der fylder 6 år i løbet af kalenderåret, kan optages i børnehaveklassen. Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklassen i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.

Taler særlige grunde herfor, kan skolegang udsættes. Det bør i det enkelte tilfælde drøftes mellem hjem og skole.

Indskrivningen foregår online via Holstebro.dk

1. maj overflyttes børnene til førskolegruppen kaldet Majgruppen på Ulfborg Skole.

Invitationerne til nedenstående arrangementer bliver udleveret af børnehaverne. 

I marts måned indkaldes forældrene til kommende børnehaveklassebørn til et orienteringsmøde på Ulfborg Skole. På mødet orienteres om tilbud i Majgruppen, børnehaveklassen og SFO.

Majgruppen starter op 1. maj og umiddelbart derefter inviteres Majgruppens børn og deres forældre til et hyggeligt socialt aftenarrangement på skolen. Dette arrangement er uden søskende.

I marts/april kommer børnehaven på besøg på skolen, hvor de nuværende børn viser dem rundt og fortæller lidt om, hvad vi laver. Er der børn, som har behov for det, kan der være flere besøg på skolen i løbet af foråret.

I marts/april er børnehaveklasseleder og pædagog på besøg en formiddag i børnehaverne.

I marts/april bliver der afholdt overleveringssamtaler mellem børnehaven, forældre og skolen.